Melhus Pensjonistkor 25 år

Nå er de syngende pensjonistene ute på turné, og de besøkte hele tre institusjoner på en og samme dag.
Kultur

Koret bestemte tidlig at de ville bruke en dag på disse besøkene i forbindelse med 25-årsjubileet, og tirsdag startet de først på Flå eldresenter, deretter Horg sykehjem for til slutt å ta turen til Hølonda sykehjem.