Hele listen: Så mange millioner kostet den dyreste leiligheten i Midtre Gauldal siste måneden