Soknedal: Kjøperen la 430.000 kroner på bordet for å kapre denne fritidseiendommen