Kjøperen la 2.300.000 kroner på bordet for denne leiligheten i Singsås