Skaun: Kjøperen la 100.000 kroner på bordet for å kapre denne fritidseiendommen