Tydelig politikk fra Melhus MDG

ØVERST: Eirik Engan er Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Miljøpartiet De Grønne

I Trønderbladets nettutgave søndag takker SVs Aud Kvalvik for seg i lokalpolitikken. I den anledning kommer hun med noen ubegrunnede sleivspark til Miljøpartiet De Grønne. At vi er utydelige. At vi er i spagaten mellom to blokker. At SV har en bedre miljøpolitikk enn oss. Dette er kjenner vi oss ikke igjen i. Vi hadde håpet på bedre research fra SV.

Det er på sin plass å svare når en rutinert og god politiker som Aud Kvalvik ikke er i stand til å finne vårt arbeidsprogram på www.melhus.mdg.no. For hadde hun gjort det, hadde hun funnet et program fritt for tåkeprat, med tungt fokus på klima og miljø. Men også et program som dekker flere viktige felt i politikken. Deriblant svært tydelig skole- og flyktningpolitikk. Dette er saker som SV tradisjonelt er opptatt av. Bare for å ta en kortversjon her: Flere av skolene i kommunen har behov for mer plass for å kunne tilby tilfredsstillende læringsmiljø og arbeidsplasser. Bygging av ny klimavennlig Gimse skole må iverksettes i løpet av de neste fire årene. De Grønne vil at alle skoler skal ha skolehager som kan avlaste innkjøpsordningen for økologisk frukt og grønt. Flyktningkrisen er forferdelig. Melhus må ta ansvar, og ta imot og integrere flyktninger og således imøtekomme Stortingsvedtaket om 8000 de neste åra. SVs program for 2015-2019 finner vi ikke i skrivende stund, verken på deres gamle eller nye nettsider eller i sosiale medier. Det er utydelig politikk.

Det er overhodet ikke vanskelig å stå som blokkuavhengig. Vi har en gjennomgående grønn profil i vårt arbeidsprogram, og vil samarbeide med de som gir oss mest gjennomslag for vår ambisiøse politikk. Velgerne kan være helt sikre på at De Grønne tenker politikk, og ikke verv når vi skal inn i kommunestyret. I steden for å kjempe for grønn politikk innenfor den gammeldagse rød/blå-tankegangen, vil MDG heller invitere SV, Venstre og Kristelig Folkeparti til å stå sammen med oss og styrke en grønn utvikling av Melhus.

Og hvis Aud Kvalvik skulle være i tvil; Takk for godt arbeid og hederlig innsats i kommunestyret. Vi ønsker SVs nye toppkandidater lykke til, og ser fram til felles kamper for klima og miljø de neste fire årene. Miljøpartiet De Grønne sikrer en enda mer ambisiøs grønn politikk i Melhus.

Godt valg!


Eirik Engan, 1. kandidat
Ingerlise Prytz, 2. kandidat
Frode Eggen, 3. kandidat