Derfor jobber de beinhardt med å forlenge med Gjertsen