Idrettslaget har fått en egen avdeling for E-sport