Her ankommer Ola den evige stad: – Signerer for storklubb i løpet av kort tid