Snublet i dramatiske sluttsekunder - felt av sine egne