Sterke reaksjoner på forslaget om nytt navn på Melhus/Gimse håndball