Rasmus Løberg på Kongelaget: – Merker jo at spenningen er merkbart større her

foto