Lokalt skytterlag markerer Skytingens dag på Ler

foto