Ildsjelene sørger for at mange kommer seg ut på ski eller på fotballbanen

foto