Anne Kjersti Kalvå har tro på at det skal løsne på Gålå

foto