Har mista 20 prosent av medlemmene i løpet av pandemien, men grunnkjernen er fortsatt med

foto