Englandsryktene: - Hadde egentlig lagt drømmen på is