Lover å ødelegge for kollegaen før fotballkrig: - Han havner nok i pølseboden