Henter hjem spillere - satser på umiddelbart opprykk

foto