Måtte behandle garantisøknad til kunstgressbane på nytt

foto