Se bilder fra den intense breddekampen på Ler

foto