Sport

Velykket NM på Lundamo

De to yngste deltagerne, Pia Isabell Løhre Knutsen fra Vestsida, t.v. og Hella Bakken Sandnes fra Glåmos, konurrerte i klasse 12 år hvor Helle var den beste av de to med 310 poeng. Foto: Tor Arne Granmo
Stig Andresen bak i bildet konstarer at hans hyllekast har felt en av munkene midt på bildet. Foto: Tor Arne Granmo
Morten Gaustad i full konsentrasjon med kastehylla før han forhåpentligvis skal kaste ned de tre munkene. Foto: Tor Arne Granmo
Ledere av NM-komiteèn, Ketil Buseth fra Vestsida skotthyllklubb, t.v. og Olav Gimse fra Brannåsen Skottgyllklubb, t.h. var fornøyd med at leder i Norges Skotthyllforbund, Per Haugen fra Byneset kom for å følge med på NM på Lundamo i helga. Foto: Tor Arne Granmo
Knut Jostein Lufall fra Brannåsen Skotthyllklubb vant to sjokoladeplater på 10-kast fredag kveld. Foto: Tor Arne Granmo
Atle Lufall gjorde en god jobb som speaker under helgens NM i skotthyll på Lundamo. Foto: Tor Arne Granmo
Stein Rødli, t.v. Odd Kverning Aune og Anne Siri Bergos fra Glåmos venter på tur til å kaste på søndag og de er medlemmer av Glåmos Skotthyllklubb som skal arrangere NM i 2022. Foto: Tor Arne Granmo
Arnulf Sagøy fra Vestsida Skotthyllklubb, snart 89 år gammel, var veldig intens da han akkurat har kastet sin hylle med håp om om å felle så mange munker som mulig. Foto: Tor Arne Granmo