Arild Inge Wollan fra Støren fikk forbundets plakett under Norges Skytterforbunds forbundsting i Trondheim i helga. Det ble det lørdag delt ut hedersbevisninger til tillitsvalgte, deriblant til flere trøndere.

Wollan ble tidligere i vinter utpekt som Åretsskyttersjel, og under kan du lese  begrunnelsen:

«Gjennom Arild Inges innsats har Støren Pistolklubb reist seg fra asken etterbrannen da de underforsikrede klubblokalene brant ned. Gjennom uendeligedugnadstimer og en utrettelig innsats til inspirasjon for oss andre har hanført klubben til nye høyder! Medlemstallet har steget, og stadig flere deltarpå stevner både hjemme og ute. Til tross for alvorlig sykdom legger han ned etenormt arbeid med trening av rekruttene våre, og alle nye medlemmer får god oginspirerende veiledning. I tillegg til den enorme innsatsen lokalt, reiser hanland og strand for å delta på stevner både som skytter og funksjonær. Handeltar i styre og stell på alle plan i skytter-Norge og lever og ånder forsporten vår.»