Styret i Trøndersk skilaug har opprettet en stipendieordning for å stimulere til en ytterligerevidereutvikling av trøndersk skisport innenfor de nordiske skidisipliner.

Skiinteressertetrøndere inviteres til, gjennom sine idrettslag, å sende inn begrunnede forslagpå den skiløper, skitrener eller skileder som man mener gjennom det siste årethar bidratt positivt til å gi skisporten i landsdelen vår et nytt løft.

Stipendordningen gjelderåret 2012, og forslag må foreligge senest 2. april 2013, adressert tilsekretæren i Trøndersk Skilaug, Harald Solvik – solvik@svorka.net

Jury forstipendieordningen er Tove Moe Dyrhaug(leder), Espen Bredesen og Bjarte Engen Vik.

Utdeling vil finne sted på årsmøtet i Granåsen mandag 15.april. Stipendiebeløpeter kr 10.000.

Tidligere vinnere

2010 Team Trøndelag

2011 Vegard HaukøSklett