Fikk både avvik og anmerkning etter inspeksjon av kunstgressbaner

foto