Anne Kjersti leverte, men andrelaget ble for sterkt

foto