Ikke lenger full forvirring rundt Rødde FK

2. divisjonsklubbens avtale med Heimdal fotball er nå på plass.

Jørn André Hugdal og Rødde har forlatt Gruva til fordel for Heimdal. Men fortsatt er det uvisst om det blir noen avtale med Heimdal fotball.  Foto: Thomas Olsen

Sport

I begynnelsen av mars avholdte Heimdal IF sitt årsmøte der overtakelsen av Rødde sto på agendaen. Flertallet ønsket sørsidens satsingsklubb velkommen til Heimdal.

– Praktiske ting skal vi sette oss ned og se på nå. Vi skal se på kretsens frister og hvordan utformingen blir. Nå har vi i hvert fall en intensjonsavtale med Rødde og Kattem i grunn, sa styreleder i Heimdal Fotball, Ståle Risem-Johansen den gang.

Halvannen måned senere var den strategiske samarbeidsavtalen langt fra avklart. På hjemmesiden til Heimdal fotball lå det inntil for kort tid siden en pressemelding. I pressemeldingen stod utviklingsforløpet mellom klubbene skrevet og partene virket langt fra hverandre. Men nå har partene kommet til enighet. Det bekrefter styreleder Dag Jomar Strømmen i e-post, hvor han kritiserer Trønderbladet for ikke å være oppdatert om siste nytt.

- Nå er det signert avtaler med Heimdal – både med Heimdal Fotball om fotballfaglig samarbeid og med Heimdal IF om leie av anlegg i garderobeanlegg etc., skriver han i en e-post.

Styrelederen gikk av

På styremøtet 11. mars dukket kun 3 av 5 medlemmer opp til et ekstraordinært møte for å utarbeide avtalen. Manglende involvering av nye styremedlemmer førte til at det ble besluttet å utsette prosessen til det nye styret ble mer involvert.  Tirsdag 17. mars ble det kjent via mail at Risem-Johansen hadde trukket seg som leder i Heimdal Fotball sammen med et styremedlem med umiddelbar virkning. Beslutningen var at ved styreleders fratredelse ville nestleder tiltre som midlertidig styreleder for å sikre videre drift av klubben. Styret innså at det var ikke ideelt å drive klubben videre med kun tre representanter og sier videre i meldingen at det vil bli innkalt til ekstraordinært årsmøte for HFK i nærmere framtid for å få på plass nødvendige roller og funksjoner for å drive klubben videre på et godt grunnlag.

Den fotballfaglige avtalen som ble fremlagt for styret om samarbeid mellom Rødde, Heimdal og Kattem ble behandlet på styremøte den 7. april 2015. Det fremlagte forslaget ble forkastet av styret, og det vil ved en senere anledning diskuteres frem mot en akseptabel avtale for alle parter. Styret i HFK vil i nær fremtid kalle inn til infomøte rundt videre drift av HFK og fremdrift i forhandlinger med Rødde FK og HFK og styret ser det som sitt ansvar å ivareta breddeklubbens interesser i forhandlingen og sikre at en eventuell avtale fungerer for HFK, økonomisk, praktisk og ikke minst er riktig for medlemmene i klubben.

«Heimdal Toppfotball»

Selv om avtalen er langt fra avklart mellom klubbene så skal Rødde FK spille sine hjemmekamper på Heimdal denne sesongen. Klubben har også søkt om å endre navn til Heimdal Toppfotball, ifølge styreleder i Rødde FK, Dag Jomar Strømmen. Denne søknaden er nå trukket.

- Rødde FK har trukket søknaden sin, etter anmodning fra Sør-Trøndelag idrettskrets. Dette fordi man ikke rekker å få dette behandlet før sesongstart, skriver styreleder Strømmen.