Fikk stipend fra Oddvar Brå

Deles ut til enkeltutøvere som trenger støtte for å kunne klare spranget fra junior - og ungdomsnivå til seniornivå.

Oddvar Brå (bka) delte ut sjekk til Henrik Wist (t.v.) og August Falkanger.   Foto: Truls Lereggen

Sport

Skistudentene Henrik Wist og August Falkanger på Heimdal videregående skole er tildelt 5000 kroner hver fra Oddvar Brås Æresfond.