Mange ivrige nybegynnere på o-trening

Melhus IL satser på nybegynnere i orientering.
Sport

Orienteringsavdelinga i Melhus IL har gradvis tilpasset seg til en mer normal situasjon, og et uformelt treff i Kjell Rune Logan-Halvorsrud sine løyper på Øyberg-kartet var midt i blinken. Det var uthengt skjermer uten postenheter for å minske mulighet for smitte. Løypene har hengt oppe siden siste snøfallet og har vært besøkt både en og to ganger av noen ivrige ungdommer.