Kan gå mot nedleggelse av ishockeyavdelingen

Idrettslaget Leik sliter med å fylle styrevervene i ishockeyavdelingen.

Leik hockey er velkjent i Trøndelag, og på Hølonda har de fått til et flott anlegg med kunstis. Nå står klubben i fare for å måtte legge ned.   Foto: Gunn Heidi Nakrem

Sport

Gjennom vinteren har valgkomiteen jobbet med kandidater til styret i Leik hockey. Så langt har jobben vært fånyttes. Viktige posisjoner som økonomiansvarlig og materialforvalter viser seg nærmest umulig å fylle.