Oppgradering i tur- og skiløypene

Gjør det lettere og tryggere for ukjente å bruke marka i Melhus til turformål.

Både nye kart og retningsanvisning er på plass.   Foto: Kjetil Øyum

Sport

Kart og løypeskiltingen i turtraseen Sjetnmyra/Kregneskjølen/Trehjørningen har nå fått en solid oppgradering. Initiativtagerne håper dette vil gi innbyggerne både glede og nytte.