Fikk hver sin ildsjelpris

Koronatida la ingen demper på feiringa av de frivillige som er med på å skape et godt lokalsamfunn.

Melhusordfører Jorid Jagtøyen og ildsjelprisvinner Anita Bolland.  Foto: Privat

Sport

– Uten ildsjelene hadde det ikke gått. Folk vier livet sitt til det de brenner for enten det er idrett eller kultur. Den frivillige innsatsen utgjør en betydelig del av livet deres, sier prosjektleder Per Evjen.