Slår ring om breddefotballen - 24 ordførere signerer opprop

Fotballkretsens daglige leder mener politisk budskap trumfer kunnskap og logikk.

Ordfører Jorid Jagtøyen (i front i dongerijakke) samlet fotballfolk fra distriktet for å markere sin misnøye med behandligen av breddefotballen.   Foto: Truls Lereggen

Sport

Melhusordfører Jorid Jagtøyen går i spissen for et opprop som er signert 24 trønderske ordførere. Nå mener de at det er på tide å åpne for normale treninger og kamper også for breddefotballen.


Trøndelags ordførere er klar i sin tale: - La alle få trene og spille kamper

Opprop fra ordførere i Trøndelag om å få i gang breddefotballen.

 

– Myndighetene har sagt 1. september. Da er sesongen over, og det vil gi mange utfordringer relatert til frafall i idretten og for folkehelsen. Vi ser ikke logikken i at nattklubber, badestrender og puber er åpne, mens det å være 22 fotballspillere på en bane utgjør altfor stor risiko.

Onsdag kveld samlet hun sentrale fotballfolk i Gauldalen og fra kretsnivå for å markere sitt syn.


Nå er det kun breddespillere på seniornivå som ikke får spille fotball

Barnefotballen kan starte opp igjen for fullt 1.august, men foreløpig må breddefotballen fra 3.divisjon og nedover vente.


Politiske poeng

Jagtøyen får støtte av Jan-Roar Saltvik, daglig leder i Trøndelag fotballkrets. Han sier at politikere på regjerings- og stortingsnivå mangler totalt kunnskap om hva det vil si å være over og under 20 år som beslutningsgrunnlag for koronarestriksjoner.

– Det stemmer selvfølgelig ikke med hvordan du danner et seniorlag, her er det en kunnskapsbrist. Det er ingen argumenter imot å åpne for bredden, med tanke på nærkontakt og smitteoppblomstring, sier han.

Saltvik mener at politikerne lar seg styre av hva som gir billige politiske poeng, når de tar beslutningene om hva som skal gjenåpnes og ikke.

– For en politiker vil det fremstå som viktigere å få frem gode vedtak rundt barn og ungdom. Lik det eller ikke, men sånn er det. Så hva betyr senior bredde-spillere, hva betyr den målgruppa for en politiker? Det er litt tyngre å få frem, det er derfor vi står her i dag, sier han.

En forskjell

Saltvik sier at døra inn til regjeringspartiene nå er lukket for idretten, men håper at ordførernes opprop vil gi vind i seilene igjen. Da barnefotballen gjenåpnet for et par uker siden, er det lett å sette det i sammenheng med stort press fra opinionen.

– Dette ordføreroppropet, det vil utgjøre en forskjell i denne kampen. Vi gir oss ikke, det kan ikke gå noen hus forbi når vi tagger, deler og poster dette i sosiale medier. Det virket for barna, og det kan utgjøre en stor forskjell nå når Stortinget ikke er samlet.

Den største utfordringen er frafallet i seniorfotballen. Sandvik mener at det er mulig å få tilbake 7-8-åringer som slutter, men at et 28-åring er borte for godt.

Vil ha lokal justering

I Skaun oppleves akkurat den problemstillingen. Der har de et nystartet seniorlag i 6. divisjon, bestående av spillere som har funnet tilbake til fotballen igjen, etter at de tidligere har sluttet. Nå frykter de at laget går i oppløsing.

– Vi føler oss nærmest latterliggjort. Da vi startet koronatreningene var vi 22 på trening, to dager i uka. Nå klarer jeg å samle 10 stykk, én gang i uka. Resten blir ikke med før det blir skikkelig trening i alle fall, sier trener Jan-Erik Dypvik.

Han får støtte av Astrid Gimseng fra samme klubb.

– Det må gå an å se på smittetallene i regionen her, og justere lokalt. Vi ser allerede frafall også blant de yngre. Vi hadde meldt på to lag til seriespill for 11-åringene, nå er de fire på trening. Det får konsekvenser i lang tid også oppover i klassene.

Kritisk

I Gauldal fotballklubb har seniorlaget gått fra å være 28 på trening i vinter, til rundt 17–18 i dag.

– For oss så merkes restriksjonene godt, det er ikke lenger så jevnt treningsoppmøte, sier Magne Lundemo, lagleder for seniorlaget.

Tore Havdal i Melhus fotball mener at dette er bevis på at det er kritisk at fotballen kommer i gang fra 1. august.

– Vi har i dag tre lag, men det er frafall. Blir det ikke kamper i år, da blir det et problem både for fotballen og for samfunnet. Når du ikke får noe igjen for innsatsen som legges ned, kampene er jo desserten vår, da er det mange som signaliserer at dette gidder de ikke mer.Mister respekten

Ståle Vaag, styreleder i Trøndelag idrettskrets, frykter frafallet i idretten. Sandvik forventer et ras av frafall om fotballen ikke får rulle før 1. september.

– Frafall kan oppstå og frykten er høyst reell. Vi skjønner det ikke, det er en brist i logikken på tiltakene fra regjeringen. Det har vært gjort en fantastisk innsats i klubb, i krets, blant spillere og trenere i barne- og ungdomsfotballen. Man skjønner bare ikke hvorfor den siste gruppa ikke kan åpner, sier Vaag.

I Trønder-Lyn frykter trener Ketil Fjæran at uforståelige beslutninger vil bli betydningsløse, at folk mister respekten for regelverket.

– Nå har politikerne fått satt i gang den fotballen som er viktig, så driter de i resten. Det er slik vi føler det, og vi føler det ganske sterkt.

Han mener at de logiske bristene gjør at man nærmest ubevisst bryter reglene i enkelte situasjoner.

– Når det argumenteres med at det er kioskkøen og reisen til kamp som er farlig, og vi verken reiser eller står i kiosk-kø, da skjer det noe. Jo lengre tid det går, jo mer tøyer man grensa på trening. Vi jukser ikke, men det kan bli litt sånn.

Frafall allerede

Saltvik opplyser om at de i Trøndelag fotballkrets har et netto trekking av lag på minus 50 per nå.

– Det er ganske mye. Hvis du ganger 50 med 15 spillere, så er det 750 spillere som har slutta eller står uten tilbud. Men vi vet ikke svaret før vi forhåpentligvis starter i august.

I Trøndelag er det mellom 12.000 og 13.000 spillere som er en del av breddefotballen som ikke får trene eller spille som normalt. Antall fotballspillere på landsbasis i denne gruppen er oppunder 60.000.

Idrettsrådet mener det bare er et pluss for samfunnet og folkehelsen om fotballen nå får starte igjen.

– Så lenge det ikke er smitteoppblomstring, så er det bare et pluss at de får komme i gang igjen. Nå har vi vist tillit til trenere, spillere og støtteapparat i barne- og ungdomsfotballen, vi må kunne gi den tilliten til seniorlag også, sier Monica Brækken, medlem i Melhus idrettsråd.


Går mot halv sesong i breddefotballen

De lokale klubbene i 5. og 6. divisjon forbereder seg på halv sesong i breddefotballen. Seriestart er terminfestet til begynnelsen av august.