Svært lite spillemidler til Gauldalen i år

Fylkeskommunen har fordelt 162 millioner kroner i spillemidler, men det var ikke all verden som gikk til Gauldalen.

Gauldalsprinten ble holdt i Kvennabakken skianlegg på Hovin.  Foto: Simen Meisdal

Sport

Hovedutvalg for kultur har bestemt hvor 162 millioner kroner i spillemidler til frilufts- og idrettsanlegg i Trøndelag skal gå, og Melhus og Midtre Gauldal er blant kommunene som får tildeling. Imidlertid er det ikke de store summene som går til de to kommunene.