Avlyser stadig nye idrettsarrangement i Gauldalen

Idretten i Melhus og Midtre Gauldal tar grep for å redusere smitterisikoen av koronaviruset.

Melhusbanken Skifestival som skulle gå til helga er avlyst. Her fra en tidligere utgave av det populære rennet.  Foto: Fredrik B. Lange

Sport

Smitterisikoen knyttet til koronaviruset gjør at flere idrettsarrangementer i Melhus og Midtre Gauldal er avlyst eller står i fare for å bli det.