Aldri har det vært færre spillemiddelsøknader

Idrettsrådet opplever at få idrettslag har planer om nye anlegg, og her er forklaringa.

Den nye idrettshallen er bygd i tilknytning til Flå skole, og lørdag hadde Flå IL aktivitetsdag der med aldersblandede lag. 

Sport

Når utvalg for helse, oppvekst og kultur  Melhus samles på på onsdag, er én av sakene prioritering av spillemiddelsøknader. I år er det ei særdeles kort liste utvalget skal ta stilling til. For ordinære anlegg er det bare fire på lista, mens det er tre på lista for nærmiljøanlegg.