Se hvilke lag og foreninger i Gauldalen som fikk spillemidler

Pengene kommer godt med innenfor både idrett og kultur.

Spelet «12 lod sølv» ved Storbekkøya museumsseter i Budal fikk 40.000 kroner i spillemidler i 2018.   Foto: Gunn Heidi Nakrem

Sport

I Trøndelag fikk nesten 1.400 lag og foreninger til sammen 223 millioner kroner i spillemidler i 2018.  En del av pengene havnet i Melhus og Midtre Gauldal (se full oversikt nederst i artikkelen).