Vellykket snøscooter-mesterskap på Singsås

- Det har bare vært skryt å få fra kjørere, jury og teknisk ansvarlig. Vi har allerede bestemt at vi arrangerer nytt løp neste år, hvis snøforholdene tilsier det.
Sport

Det sier leder Geir Aune i Singsås motorklubb.