I nærmere 40 år har de stått på for Hølonda skytterlag

Kåre Åmot, Stein Haugen og Ola P. Øien ble hedret for sin innsats i det lokale skytterlaget.

Kåre Åmot, Stein Haugen og Ola P. Øien ble hedret for lang og tro tjeneste i Hølonda skytterlag. Helt til venstre står samlagsleder i Uttrøndelag skyttersamlag, Ivar Otto Husby, mens Kari Sofie Brøndbo Fiskum i Norges skytterstyre står til høyre.   Foto: Trond Jære

Sport

Under Landsdelskretsstevnet i feltskyting, som Hølonda skytterlag nylig arrangerte, fikk tre av lagets nestorer fortjent heder for sin innsats for skytterlaget gjennom mange år.

Kåre Åmot har vært både leder, nestleder og styremedlem i laget til sammen i 38 år.

Ola P. Øien har vært leder og sekretær i til sammen 37 år.

Stein Haugen har hatt ulike verv i en sammenhengende periode på hele 31 år.

Disse tre personene har over svært lang tid vært nøkkelpersoner for drift av Hølonda skytterlag, noe som samlagsleder i Uttrøndelag skyttersamlag, Ivar Otto Husby  og Norges skytterstyre sin representant, Kari Sofie Brøndbo Fiskum begrunnet under utdelingen av heder og diplom.