Bygger flerbrukshall for hele regionen

Sokna IL satser stort: De bygger nytt, stort anlegg på Hovsmoen med kunstgress og klatrehall.

NYE HOVSMOEN: Slik blir det seende ut på Hovsmoen, når den nye flerbrukshallen står klar. Det blir en kunstgressbane for sjuerfotball, klatrehall og en mindre treningshall i bygget. Det skal bli et regionsenter. 

Bjørn Wang leder prosjektgruppa som jobber med flerbrukshallen, som skal settes opp på Hovsmoen i Soknedal. Går alt etter planen, satser de på å ta i bruk hallen til sommeren 2018. 

Sport

Det blir en ny æra på Hovsmoen, når den nye storstua til Sokna IL står klar. Etter planen satser idrettslaget på at det skjer til sommeren 2018.

Kunstgress og klatrehall

Det blir en kunstgressbane for sjuerfotball, som blir 40 ganger 60 meter stor. I tillegg blir det en liten idrettshall for volleyball, minihåndball og typisk allidrett. Og: Det blir klatrehall!

– Det har vært etterspørsel etter dette i mange år, forteller Bjørn Wang som leder prosjektet.

Les også: Pengedryss fra lokalbanken

Det er kunstgress på Støren, men når alle i kommunen trenger banetid, blir det trengsel. I dag er det en liten gymsal på Soknedal skole. Ellers er det Størenhallen som brukes.

Wang forteller at de helt klart føler behovet er der.

For hele regionen

Men et så stort og dyrt prosjekt, krever at de klarer å få inntjening. Dette skal bli et regionsenter, og de satser på at ikke bare idrettsklubbene i Midtre Gauldal skal bruke dette. Allerede har de inngått en samarbeidsavtale med Rennebu kommune og Rennebu idrettslag. Og de har et klart mål om å inngå flere avtaler i tiden mot åpning.

– Det er veldig viktig å understreke at dette ikke er en hall bare for Sokna. Dette er for hele kommunen, og for regionen som sådan. Det er en forutsetning for prosjektet, sier Wang.

– Ligger den sentralt nok for å bli et regionsenter?

– Ja. Med bedre E6 og bedre adkomst, samt knappe arealer på Støren, mener vi det er sentralt.

I dag er nærmeste klatrevegger i Trondheim og på Orkanger.

– Den på Orkanger har blitt veldig populær, sier Wang.

Aarhaug på laget

De startet med prosjektet på vårparten i 2014. Soknedalingen og gründeren Roar Aarhaug er inne både som sponsor og som den som skal sette opp hallen gjennom Hugaas Entreprenør.

Les også: Sokna vil kjempe i toppen

I tillegg til sportsaktiviteter, ser de også for seg at den nye storstua skal brukes til andre arrangementer. Konserter, utstillinger, messer.

Soknedal sparebank er långiver og sparringspartner. Wang fremhever også lokalt næringsliv ellers, som er veldig positive og er villige til å sponse.

– Det har vært veldig positive tilbakemeldinger i hele kommunen og Gauldalen.

Kommunen har gitt lånegaranti. De betaler også for en ny reguleringsplan av området Hovsmoen. Da de startet arbeidet, fant de nemlig ut at det ikke var regulert til å drive idrett på, som Sokna IL har gjort der i over 50 år. Dette var noe som hang igjen etter forrige kommunereform, og som først ble oppdaget nå. Derfor tar kommunen regninga for å regulere området.