Nytt medlem i eldrerådet i Midtre Gauldal

Brit Glein søkte om fritak fra vervet som medlem av eldrerådet. 29. oktober vedtok kommunestyret at Glein gis fritak fra 1. november.

Leif Kristian Bordal fremmet på vegne av valgutvalget følgende forslag: Olav Kjøtrød velges som nytt medlem i råd for eldre. Dette ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.

Hund var savnet

Klokka 01.04 natt til onsdag fikk politiet melding om at en grå elghund var savnet fra Soknedal.

- Det er uvisst hvordan det gikk med hunden, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Rådyr ble påkjørt på Søberg

Tirsdag klokka 16.34 ble et rådyr meldt påkjørt på Søberg.

Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt opplyser at påkjørselen skjedde på fylkesveg 740 som er gamle E6. Fallviltgruppa ble varslet ifølge politiet.

Åpner for mer besøk på sykehjem

Smittetrykket i Melhus er nå så lavt at Melhus kommune åpner for mer besøk på omsorgsinstitusjoner som sykehjem. Melhus kommune innførte besøksrestriksjoner på sykehjemmene etter smitteutbruddet i Humla familiebarnehage. Kommunen mener nå at smitteutbruddet er under kontroll. Det er flere dager siden det er blitt påvist tilfeller av covid-19 i Melhus.

For raskt å håndtere endringer i hvor mange besøk pårørende kan ha på sykehjem, har kommunen innført trafikklysmodellen. Nå er kommunen på gult lys lavt nivå, og da kan det være inntil tre besøk pr. uke. Pasienten kan besøkes på rommet eller fellesrom, og pårørende kan ta med pasienten ut. For alvorlig syke eller døende pasienter åpner kommunen for hyppigere besøk.

Pr. tirsdag er 4677 testet for covid-19 i Melhus. Det er påvist 19 smittetilfeller, og i tillegg ble to elever ved Rødde folkehøgskole smittet. Disse to elevene er registrert i folkeregisteret et annet sted i landet.

Stenger E6 i natt

Natt til onsdag blir E6 mellom Brubakken og Melhuskrysset stengt for det skal graves i området. Nye Veier melder at stengeperioden er fra klokka 22 til klokka 06.

Omkjøringa er via Melhus sentrum og da på gamle E6. Nye Veier beklager i meldinga at det ble kort varsel.

Havarert bil uten nødblink

Mandag ettermiddag fikk politiet melding om at det sto en bil på utsida av Brekktunnelen, og at denne sto uten nødblink.

- Saken ble koblet opp til Vegtrafikksentralen. Det kom ikke flere meldinger om denne bilen, sier avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Varsler om nattestøy fra E6

Nye Veier melder at det kan bli en del støy fra klokka 22 til klokka 06 denne uka. Årsakern er asfaltering på E6 på Skjerdingstad og Bennavegen i Melhus. Veiselskapet varsler også at det kan bli redusert framkommelighet på Bennavegen natt til onsdag og natt til torsdag på grunn av asfaltering.

I området bygges det ny hovedvei.

Enda flere rådyr er blitt påkjørt

Søndag klokka 12.35 fikk politiet melding om at to rådyr var blitt påkjørt av toget.

Avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt sier at påkjørselen skjedde ved Horg (Lundamo).

- Bane Nor tar seg av dette, sier Skårsmoen.

Rådyr ble truffet på Udduvollsbrua

Torsdag fikk politiet melding om at et rådyr var blitt påkjørt ved Udduvoll bru på E39.

- Rådyret ble påkjørt av en lastebil. Viltnemnda ble varslet, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Kontrollerte vinglesjåfør

Politiet fikk søndag kveld melding om at en sjåfør bedrev vinglete kjøring på E6.

- Politibilen lå bak sjåføren, og så ingen vinglekjøring. Men sjåføren ble stoppet på Ler klokka 23.15, og ble kontrollert. Det ble tatt utblåsingsprøve, og alt var i orden. Sjåføren hadde kjørt fra Oslo, sier avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Kan ha truffet to rådyr

En bilist meldte mandag klokka 06.40 til politiet at han kan ha truffet to rådyr på Bennavegen på Kvål.

- Det var mørkt, og bilisten var usikker på om han traff ett eller to rådyr. Rådyrene løp videre. Saken bel overtatt av viltnemnda, sier avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt.

- Denne overtredelsen er ille

Bildet er fra Statens vegvesens interne kjøre- og hviletidsprogram.  Foto: Statens vegvesen

En utenlandsk fører er anmeldt for å ha kjørt vogntog kontinuerlig i 8 timer og 30 minutter uten godkjent pause. Dette opplyser Statens vegvesen etter en kontroll på Sandmoen torsdag. Sjåførene er lovpålagt å ta pause etter fire og en halv time.

- Denne overtredelsen er ille, sier kontrolleder Nina Pedersen til Trønderbladet. Det er langt mellom at noen blir stoppet med et slikt brudd, opplyser hun: - Han sa at han bare måtte gjøre det, for fisken måtte fram, fersk.

14 kjøretøy ble sjekket. Flere sjåfører fikk skriftlige og muntlige advarsler på kjøre- og hviletid. Det ble også funnet tekniske mangler på svingskive og speil, og det ble ilagt bruksforbud på grunn av avrenning, for sikthindrende bord i frontruta og 150 kilo overlast på en varebil, blant annet.

Politiet tviler på at det var bortføringsforsøk

Etter å ha drevet bred etterforskning, har politiet bestemt seg for å henlegge saken om bortføring på Heimdal fordi de tror det ikke har foregått et bortføringsforsøk.

Det melder politiet i ei pressemelding. 12. november fikk politiet melding om at et mindreårig barn hadde blitt forsøkt tatt med i en lys kassebil på Heimdal. Politiet satte i gang bred etterforskning med avhør, rundspørring,  foretok kriminaltekniske undersøkelser og innhentet elektroniske spor. Bevegelsene til personer i området på det aktuelle tidspunktet, ble kartlagt av politiet. Ifølge pressemeldinga kom det inn mange tips,og politiet takker alle som har bidratt med informasjon og videomateriale i saken.

Fikk skrens og traff to biler

En bilfører får ros av politiet for eksemplarisk oppførsel etter å ha vært uheldig ved Støren stasjon torsdag ettermiddag.

- Sjåføren fikk sladd og kjørte inn i to biler. Han har varslet de berørte eierne, og det er eksemplarisk. Det er ikke alle som varsler om de er borti andre biler. Dette var ikke en politisak, og partene skriver skademelding, sier avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Kuflokk krysset E6 i snøvær

Natt til torsdag fikk politiet melding om en kuflokk som var misfornøyd med plassen de var på. Meldinga gjaldt Lundamo.

- På E6 er det en flokk med kyr som driver og krysser vegbanen i snøværet, meldte politiet.

Etterlyser vitner etter at barn ble forsøkt dratt inn i bil

Politiet har sjekket overvåkningsbilder fra området ved bussholdeplassen Peder Morsets veg på Heimdal etter at politiet fikk melding om at et barn ble forsøkt tatt med i en lys kassebil eller en van torsdag 12. november. Meldinga til politiet kom klokka 17.15. Politiet opplyser at saken etterforskes etter straffelovens paragraf 254 som omhandler frihesberøvelse.

Bilder fra overvåkningskamera viser to personer som politiet ønsker å komme i kontakt med, og disse personene oppholdt seg ved bussholdeplassen cirka klokka 16 tordag 12. november.

- Det foreligger ingen mistanke om at disse personene er involvert i noe kriminelt, men de er ønsket som vitner i forbindelse med etterforskning av forsøk på bortføring av barn, opplyser politiet i ei pressemelding.

Politiet opplyser at det er foretatt rundspørring i området, innhentet videoovervåkning og gjennomført tilrettelagt avhør av barnet.

Over 4000 er testet i Melhus

Pr. mandag var 4052 testet for viruset covid-19 i Melhus. Smttetallet på 18. I tillegg har Melhus hatt to smittetilfeller på Rødde folkehøgskole. Tirsdag oppgir Melhus kommune at 4131 er blitt testet.

De siste to ukene har det vært høy testaktivitet i Melhus som følge av smitteutbruddet i Humla familiebarnehage. Disse to ukene er rundt 450 blitt testet pr. uke. Ifølge oversikten til Melhus kommun,e har det aldri vært testet så mange pr. uke for covid-19 som i disse to ukene.

Smitteutbruddet i Humla familiebarnehage førte til at Oterhaugen barnehage i Buvika og Løvset barnehage i Melhus ble stengt. Melhus kommune melder at Løvset barnehage og Humla familiebarnehage begge gjenåpnet i går mandag. Oterhaugen barnehage ble stengt fordi en vikar som hadde forbindelse til Humla familiebarnehage, var blitt smittet av covid-19. Skaun kommune holdt Oterhaugen barnehage bare åpen i forrige uke for barn med særskilte behov, mens den er åpen denne uka for alle barn. Imidlertid har barnehagen redusert åpningstid og er på rødt nivå som blant annet innebærer at barna er inndelt i mindre kohorter (grupper).

Karantenehotell på Stjørdal

Personer som kommer fra utlandet og som skal i 10 dagers karantene fordi de kommer fra et rødt land, blir innlosjert på karantenehotell i Stjørdal. Dette karantenehotellet gjelder for hele Trøndelag, opplyser Fylkesmannen i Trøndelag i ei pressemelding.

Det er de nye innreisereglene fra 9. november som har ført til at regjeringa har opprettet karantenehotell for å begrense smitten fra utlandet. Ifølge kommunalsjef Trude Wikdahl i Melhus kommune kommer mye av covid-19-smitte fra personer som kommer til Norge fra et rødt land.

- Personer som ankommer Norge fra rødt område skal i karantene i 10 døgn. Reisende fra røde land må også fremvise attest på negativ covid-19 test når de kommer til Norge. Tilbudet er ikke for folk som er folkeregistrert i Norge, eller har bolig her, og som kan gjennomføre karantene i egen bolig. Det er heller ikke for utenlandske statsborgere som skal jobbe i Norge en periode. Der skal arbeidsgiver sørge for bosted, og for at karanteneregler blir overholdt i karantenetiden, opplyser fylkeslege Jan Vaage i pressemeldinga.

Fylkeslegen understreker at plikten til å oppholde seg på karantenehotellet gjelder reisende fra røde land uansett statsborgerskap såfremt unntaksreglene ikke kommer til anvendelse.

Personer som bor på karantenehotell, må betale en egenandel pr. døgn. Det er Scandic Hell som er tildelt oppgaven som karantenehotell.

Kollisjon på E6

Mandag klokka 19.56 fikk politiet melding om en kollisjon på E6 ved Øya videregående skole på Kvål.

- Det var en påkjørsel bakfra, og en mindre alvorlig hendelse. Ingen ble skadd. Kollisjonen ført til mye glass i veibanen, og Vegtrafikksentralen fikk beskjed om at det måtte ryddes opp. Politiet var ikke på stedet, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Rådyr ble drept på E6

Tirsdaga klokka 05.29 fikk politiet melding om at et rådyr kom uheldig fra et møte med en bil på E6 ved Øya videregående skole på Kvål.

- Påkjørselen medførte døden for rådyret. Hvorvidt det ble skader på kjøretøyet, står ikke oppgitt i loggen. Men jeg vil tro at det ble skader på bilen siden rådyret døde. Viltnemnda ble varslet, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistsjonsdistrikt.

Nå øker ledigheten igjen

Siden forrige uke har ledigheten økt noe i Trøndelag. Totalt er 12 801 personer registrert som arbeidssøkere i fylket (5,2 prosent). Det er en økning på 126 personer fra uke 45, opplyser opplyser NAV Trøndelag.


Blant arbeidssøkerne er 6 460 helt ledige (2,6 prosent), 5 379 er delvis ledige, mens 962 er arbeidssøkere på tiltak (0,4 prosent).


– Økt smittespredning har gjort at flere kommuner har måttet innføre strengere smitteverntiltak igjen. Dette har gjort det vanskelig for en del bedrifter, spesielt innenfor reiseliv og transport, å ha aktivitet, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag, i en pressemelding. 


Den siste uken har det blitt 91 flere ledige med yrkesbakgrunn fra reiseliv og transport, og 40 flere innenfor industrien. I de øvrige yrkesgruppene har ledigheten gått ned, i samme periode. 


 

Flere nye arbeidssøkere 


 

Den siste uka er det også registrert 585 nye arbeidssøkere i Trøndelag, det er 178 flere enn uka før. 227 av disse, altså i underkant av 40 prosent, oppgir “permittert eller kommer til å bli permittert”, som registreringsårsak. 143 personer, eller 24 prosent, oppgir at de har mistet, eller kommer til å miste jobben.  


 

Siden slutten av oktober har det vært en økning i nye arbeidssøkere.  

3518 er testet i Melhus

Pr. søndag er 3518 blitt testet i Melhus for koronaviruset covid-19. Melhus har lenge hatt lave smittetall sammenlignet med andre kommuner av samme størrelse, men i forrige uke dukket det opp flere smittetilfeller. De fleste av disse var knyttet til Humla familiebarnehage. Melhus hadde pr. søndag 16 smittetilfeller.

Kommunen satte i gang med storstilt testing, og hadde også testing i helga.

Koronasituasjonen påvirker heimevernet

Covid-19-smitten i Trøndelag øker, og dette fører til endringer i planlagte lokale treninger i Trøndelag heimevernsdistrikt HV-12.

- På grunn av smittesituasjonen vil HV-12 endre fokus på treningsaktiviteten fremover, sier sjef i HV-12, oberst Jens Christian Junge, i en pressemelding fredag ettermiddag.

Ordinær HV-trening er tilpasset lokale forhold og koordinert med lokale sivile myndigheter.

- Treningen vil i tillegg inkludere målrettet aktivitet i stabs- og ledelsesapparatet i den hensikt å forberede en eventuell støtte til det sivile samfunn, sier oberst Junge.

Regjeringen innførte 5. november nye retningslinjer for smittehåndtering, og flere kommuner i Trøndelag har også innført lokale tiltak. Retningslinjer er sendt ut til alt personell om at dersom man har symptomer skal man ikke møte. Alle soldater oppfordres til å holde en god dialog med sin lokale områdesjef. Dette kan man lese i pressemeldingen.

- Tett dialog med lokale myndigheter, som for eksempel kommuneoverlege, vil bli avgjørende for heimevernets aktivitet fremover, sier oberst Junge i pressemeldingen.

Var så trøtt at han kjørte vinglete

Torsdag klokka 21.57 fikk politiet melding om en mulig promillist på E6 Melhus.

- Sjåføren ble stoppet av politiet ved City Syd, og ble funnet ok når det gjelder promille, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Ustad forteller at sjåføren er en kar i 30-årene fra Trondheim.

- Han innrømmet at han var sliten og burde ha tatt en pause, sier Ustad.