Beruset ungdom samlet på Klett

Dette skjedde ved 22.30-tida lørdag kveld. Politiet opplyser at det var berusede ungdommer. Det ble sendt en patrulje til stedet, men politiet melder at det var rolig da de kom fram.


Elgkalv havnet i grøfta

Lørdag klokka 19.30 fikk politiet melding om at en elgkalv lå død i grøfta etter at den var blitt påkjørt av en bil på fylkesveg 30 i Singsås.

- Det var fire personer i bilen, og det var små skader på bilen. Elgkua kan også ha blitt skadet, sier avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Høstklang i Singsås samfunnshus

Lørdag 7. november arrangerer Singsås damekor og Haltdalen mannskor konserten «Høstklang» i Singsås samfunnshus. Begge korene fikk også ny dirigent i høst; Ingrid Graftås Fløttum.

Kulturprisen deles ut i Singsås samfunnshus

Utvalget for helse, oppvekst og kultur vedtok i juni at Egil Jon Myhre skal motta kulturprisen for Midtre Gauldal kommune. Datoen for utdelingen er 6. november, og stedet er Singsås samfunnshus.

På sine nettsider skriver kommunen at Myhre har vært primus motor innen flere felt i kulturlivet både i Singsås og i Midtre Gauldal. Han har vært viktig for blant annet pilegrimsarbeidet i området, vært aktiv innen lokalidretten og stått på for å ta vare på tradisjoner og lokalhistorie.

Rådyr påkjørt på Rødde

Natt til søndag fikk politiet melding om at det hadde vært en viltpåkjørsel på Rødde. Operasjonsleder Trond Hangaas i Trøndelag politidistrikt sier at det var et rådyr som var blitt påkjørt. Fallviltgruppa ble varslet om viltpåkjørselen.

I det siste har det vært en del viltpåkjørsler i Gauldalen.

Ny fartskontroll i 90-sonen i Melhus

Lørdag kveld var Utrykningspolitiet på plass i 90-sonen på E6 i Melhus. Tidligere har kontroller vist svært høyt fartsnivå med hastigheter over 150 km/t.

Operasjonsleder Trond Hangaas i Trøndelag politidistrikt forteller at kontrollen ble avsluttet klokka 22.10.

- Det var ingen reaksjoner på fart, sier Hangaas.

10.5550 kroner i gebyr for overvekt

Statens vegvesens kontroll på Sandmoen på fredag resulterte i solide gebyr for lastebilsjåfører. Under kontrollen ble det skrevet ut ett gebyr på 10.550 kroner og ett på 4250 kroner. Det høyeste gebyret ble skrevet ut for en lastebil som ble veid til 28.900 kilo mens den kunne være 26.000 kilo.

42 tunge kjøretøy var innom kontrollplassen, og av dem ble 11kontrollert. I tillegg ble det skrevet ut et gebyr på 8000 kroner for manglende bombrikke samt gitt seks bruksforbud for sikthindring og for at det ikke var medbrakt løyve. Det ble også gitt advarsel når det gjelder kjøre- og hviletid og påvist teknisk feil.

Melhus skysstasjon får bedre belysning

- Vi har funnet feilen, forteller daglig leder Anders Grønning ved Melhus skysstasjon.

Både Trønderbladet og Melhus kommune har fått henvendelser fra folk som har spurt om hvorfor det er så mørkt på uteområdet ved Melhus skysstasjon. Grønning forteller at lysene forsvant fordi et rele reagerte på lys fra busser og andre kjøretøy. Denne feilen er nå rettet ifølge Grønning.

- Det er blitt ordnet slik at lysene tennes klokka 18 og slukkes klokka 09, sier Grønning.

Når det gjelder belysning på parker og kjør-anlegget, er lysene montert.

- Men installatøren har ikke lov til å koble på strømmen, og det må Tensio gjøre. Hos Tensio er det lang kø, forklarer Grønning.

Stenger E6 i noen timer

Nye Veier melder at E6 på strekninga Brubakken-Melhus sentrum stenges onsdag kveld fra klokka 22 og fram til klokka 01. Årsaken er arbeid med rekkverk på strekninga ifølge meldinga fra Nye Veier.

Omkjøringsmuligheten er gamle E6 (Melhusvegen).

To rådyr ble påkjørt

I løpet av noen timer ble to rådyr påkjørt i Melhus. Tirsdag klokka 18.23 fikk politiet melding om at en bilist hadde kjørt på et rådyr melom Rødde og Løvset. - Dyret ble liggende og sprelle på et jorde. Viltnemnda ble varslet. Det var ingen synlige skader på bilen, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Den neste påkjørselen skjedde på Lundamo klokka 02.32 natt til onsdag. Ifølge politiloggen ble det skader på bilen, og rådyret var trolig dødt. Fallviltgruppa ble varslet også i dette tilfellet.

Strandheimen Gjestehus fikk skjenkeløyve

Melhus kommunestyre har enstemmig vedtatt å gi Strandheimen Gjestehus på øysand skjenkebevilling for perioden 2020-2024. Wenche Gran er godkjent som styrer, mens Svanhild Berg er stedfortreder.

Serveringsstedet har skjenkebevilling for perioden 1. juni-30. september i år, og har ønsket å få skjenkebevilling hele året. Wenche Gran har varslet at åpningstida er satt til 12-23 alle dager. Konseptet vil ifølge saksframlegget, være servering av overnattingsgjester og folk som stikker innom. Gjestehuset har plass til 40 gjester innendørs og 30 gjester utendørs på veranda.

Ifølge Melhus kommunes retningslinjer kan det skjenkes øl og vin fra 08 til 01 på mandager, tirsdager, onsdager og torsdager. Fredag og lørdag kan det skjenkes fram til klokka 02. På søndager er det tillatt å skjenke fra 12 til 01. Når det gjelder brennevin, tillater Melhus kommune skjenking i perioden 13-01 på alle dager unntatt fredag og lørdag for da kan det skjenkes fra 13 til 02.

Midtre Gauldal vil tillate nettsalg av alkohol

Midtre Gauldal kommune åpner for nettsalg av alkoholholdig drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Det må stilles krav til bevillingshavere for salg av alkoholholdige drikke som søker om nettsalg. Man må blant annet ivareta kontroll av alder for den person som mottar forsendelsen. Dette ble vedtatt på formannskapsmøtet 15. oktober.

Bedrer sikkerheten ved Liøya, Moøya og Ramstadsjøen

Formannskapet vedtok flere trafikksikkerhetstiltak torsdag 15. oktober.

På kommunal veg 1920 på Liøya settes det blant annet opp skilt tilknyttet fotgjengere og fare på hver side av jernbaneundergangen på Soknes. På kommunal veg 1940 på Moøya settes blant annet fartsgrensen til 30 kilometer i timen. Det ble også vedtatt å etablere seks fartshumper.

På kommunal veg 38 ved Ramstadsjøen ble det vedtatt å redusere hastigheten til 50 kilometer i timen. Det ble blant annet også vedtatt å sette opp fareskilt for sau.

Tatt med promille i Børsa

Klokka 01.30 natt til lørdag ble en sjåfør stoppet med mistanke om ruskjøring. Han blåste til over lovlig verdig, og ble tatt med til Trondheim for blodprøve. Han dro derfra uten førerkort. Det blir opprettet sak på kjøringa hans, opplyser politiet.

Skal ordne bedre belysning ved Skysstasjonen

Daglig leder Anders Grønning ved Melhus skysstasjon forteller at det nå gjøres et forsøk på å få ordnet bedre belysning ved Melhus skysstasjon.

- Jeg reiser kollektivt hver dag fra Melhus Skysstasjon og ikke en lyktestolpe er det lys i. Det er virkelig mørkt, og undrer meg hvorfor de ikke fikser dette, skriver en leser til Trønderbladet.

Grønning forteller at det har kommet flere henvendelser om dårlig belysning, men at det ikke har vært så enkelt å få ordnet dette. Ifølge Grønning skulle det komme ansatte fra Vintervoll på fredag for å se på belysninga ved skysstasjonen, og at det også kunne være aktuelt å få tak i en tekniker som trolig kommer tirsdag.

Sovnet på benk på kjøpesenteret

Onsdag  klokka 18.30 fikk politiet melding om at en person var til sjenanse inne på Melhustorget.

- Vi kontrollerte en kar i slutten av 30-årene. Han var overstadig beruset, lå på en benk inne på Melhustorget og var til sjenanse for besøkende på senteret. Mannen ble brakt inn av politiet, sier avsnittsleder Robin Olaisen i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Rådyr ble påkjørt ved kirka

Torsdag klokka 06.30 fikk politiet mange meldinger om at det lå et dødt rådyr på E6 i nærheten av Horg kirke. Avsnittsleder Robin Olaisen i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at bilføreren som kjørte på rådyret, også varslet om dette.

- Vegtrafikksentralen ble varslet, sier Olaisen.

Hvit Tesla kjørte på Mercedes

Politiet ber eieren av en hvit Tesla om å melde seg etter en påkjørsel.

Et vitne forsøkte å stoppe bilføreren i en Tesla som stakk av etter en påkjørsel utenfor Oppdal treningssenter. Det forteller seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Tirsdag klokka 18.30 fikk politiet melding om at en hvit Tesla hadde kjørt inn i en parkert Mercedes i Russervegen i Oppdal. Ifølge meldinga forsøkte et vitne å stoppe føreren av den hvite Teslaen, men føreren av Teslaen kjørte videre.

- Politiet ble varslet, og tok kontakt med eieren av Mercedesen som var blitt påkjørt. Det har ikke lyktes å få tak i føreren av den hvite Teslaen. Politiet oppfordrer denne føreren om å melde seg, sier Ustad.

Vitner på stedet har gitt politiet deler av registreringsnummeret til Teslaen.

- Det beste er å stå for det man har gjort, er oppfordringa fra politiet.

Tog kjørte på rådyr

Tirsdag klokka 06.30 fikk politiet melding om at et rådyr var blitt påkjørt av et tog.

- Toget kjørte på rådyret ved Rognes. Viltnemnda har vært ute og sjekket, og rådyret er dødt, sier avsnittsleder Robin Olaisen i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Enda flere er blitt koronatestet

Pr. mandag er 2241 blitt testet i Melhus for covid-19. Det høye testtallet har ikke endret på antall smittetilfeller ettersom det fortsatt er påvist fem smittetilfeller blant innbyggere i Melhus.

Antall testede har de siste dagene vist en økende tendens. Imidlertid er det ikke så mange som ber om testing nå som ved skolestart. I to uker etter skolestart ble over 300 testet pr. uke. Like før skolestart ble det for øvrig påvist et nytt smittetilfelle i Melhus. I Melhus er det tilbud om testing på dager unntatt lørdag og søndag, og testinga foregår som før i Lenavegen 3 i Melhus sentrum. Det er nå mulig å bestille koronatesting via nett.

Midtre Gauldal går mot merforbruk på 1,5 millioner

Kommunestyret har vedtatt en økonomisk omstilling over to år, og for 2020 skal det effektiviseres tilsvarende 17,6 millioner kroner.

Prognosen for året viser at det kan gå mot et merforbruk på 1,5 millioner kroner. I innkallingen til formannskapsmøtet 15. oktober står det at dette betyr at kommunen er godt i gang med å redusere forbruket.

Merforbruket skyldes at kommunen fortsatt har et for høyt driftsnivå, blant annet på tjenesteområdene pleie og omsorg og eiendom og kommunalteknikk, der utfordringene/kompleksiteten er størst. Også andre enheter rapporterer om merforbruk, men da hovedsakelig på grunn av ekstraordinære utgifter knyttet til koronapandemien. Resultatet viser at det er helt nødvendig å videreføre det omstillingsarbeidet som er igangsatt. Dette kan man lese i møteinnkallingen til formannskapsmøtet.

Nå kan koronatest bestilles på nett i Melhus

Elektronisk timebestilling av covid-19-test kan nå gjøres via nettsidene til Melhus kommune.

På sine nettsider har Melhus kommune lagt ut en bruksanvisning for hvordan time bestilles på nett. Teststasjonen ligger i Lenavegen 3 i Melhus sentrum.

Viltpåkjørsel på Lundamo

Fredag klokken 23.33 fikk politiet melding om en påkjørt elg.

- Påkjørselen skjedde på E6, litt nord for Lundamo sentrum. Det ble ingen personskade, men fronlykten på bilen ble knust. Elgen sprang videre, og viltnemda ble kontaktet, sier operasjonsleder Rune Brandmo i politiet.

Sjåføren var en mann i 70-årene.

Markerer verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse markeres fredag 9. oktober med servering av kaffe utenfor rådhuset i Midtre Gauldal. Det arrangeres også en temakveld torsdag 15. oktober i Soknahallen. Jan Erik Larssen, som blant annet er kjent fra tv-programmet «Autofil», kommer til Soknahallen for å fortelle om sine psykiske utfordringer. Dette opplyser Midtre Gauldal kommune på sine nettsider.

Røyken kom fra skogbrann og støvstorm

Meteorologisk institutt melder at det var skogbranner i Ukraina og en kraftig støvstorm i Russland som førte til høy luftforurensning fler steder i Norge. I Gauldalen var lufta svært disig, og det så ut til at det drev røyk gjennom dalen. En leser sendte Trønderbladet et bilde fra Kvål der sola så gul/oransje ut. I Melhus sentrum kunne en også se gul solnedgang.

- De sterke vindene klarte å frakte partiklene så langt nord som Svalbard, skriver Meteorologene på Twitter.

Manuell dirigering på E6

Nye Veier varsler at det blir manuell dirigering på E6 sør for Kvål sentrum natt til onsdag og natt til torsdag. Begge nettene blir det dirigering i perioden klokka 22 og 06. Årsaken er arbeid på ny E6. Sør for Kvål sentrum skal det lages ei rundkjøring.

Ble seriemestre

Gauldal/Melhus J14 etter at mesterskapet ble sikret.   Foto: GFK

Søndag ble Gauldal/Melhus J14 seriemestre i sin 1. divisjonsavdeling. På Fannrem møtte de Orkla til det som var den første av tre matchballer. Før kampen hadde gauldalingene en ledelse på sju poeng på tabellen.

Gauldal/Melhus avgjør det hele på overbevisende vis , ifølge Facebook-siden til GFK. KAmpen ender til slutt med sier 7-3, og dermed kvalifiserte jentene seg til finale i kretsmesterskapet også.

Finalen spilles i Abrahallen helgen 7.-8. november.

Fortsatt storstilt koronatesting

Testtallene i Melhus øker fortsatt, men det gir ikke utslag på påviste tilfeller av covid-19. Pr. tirsdag er 2121 koronatestet i Melhus. Melhus har fem påviste smittetilfeller. Som tidligere omtalt har Melhus et lavt tall sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse.

Det er gratis å teste seg, og teststasjonen er i Lenavegen 3 i Melhus sentrum. Før en får testing, må en ringe koronatelefonen. Enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune opplyser at de som betjener koronatelefonen, har fått opplæring.

Flere dyr er blitt påkjørt

Både rådyr og elg har hatt et uheldig møte med trafikanter i helga. Søndag klokka 14.20 fikk politiet melding om at et rådyr var blitt påkjørt på E6 på Hovin. Politikontakt Snorre Løvseth i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at fallviltgruppa tok seg av rådyret. Natt til søndag klokka 01.20 ble en elg påkjørt på E6 på Garli. Påkjørselen førte til skade på kjøretøyet, men ikke personskade.

En elg som løp på en bilhenger på E6 nord for Oppdal sentrum, ble drept. Dette ble meldt politiet søndag klokka 19.50.

Fotgjenger ble plukket opp av politiet

Klokka 03.20 natt til søndag fikk politiet melding om en fotgjenger på E6 på Jaktøysletta i Melhus.

- Fotgjengeren ble plukket opp av en patrulje, og kjørt hjem til Sjetnemarka, sier politikontakt Snorre Løvseth i Gauldal politistasjonsdistrikt.