Får ikke penger til sykkelstativ ved Støren barneskole

nyhetsstudio

«Det er ikke satt av midler i årets budsjett for slike tilskudd, og vi må dessverre gi avslag på søknaden.»