NY ARBEIDSDAG: Fra hvert sitt hold kommer rådmannstemaet som består av rådmann Roy Johan Jevard samt assisterende rådmenn Gunn Inger Løvseth og Liv Aastad.