På et medlemsmøte har Klæbu Fremskrittsparti vedtatt at partiet ikke under noen omstendighet vil stemme for bompengefinansiering. Den eneste åpningen for denne finansieringsordningen, er et ja-flertall gjennom folkeavstemning.

Klæbu Frp jobber likevel svært aktivt med ny rv 704 Sandmoen-Tanem og har stor tro på muligheten for å få til et OPS (offentlig privat samarbeid) for å få bygd veien. Partiet har sondert med næringslivet, som ikke er fremmed for tanken om å bli med? spør formann Terje Lillemo.

Fremskrittspartiet i Klæbu er av den formening at det skal lønne seg for en liten kommune å ta regionalt ansvar. En utbygging av industriområdet Tullusmyra, vil gi Trondheim kommune et stort og nært næringsutviklingsområde, som er en viktig forutsetning for at Trondheim spesielt og regionen generelt skal utvikle seg. Ny og bedre veiforbindelse vil lette denne prosessen, melder lokalpartiet, som mener at bompengefinansiering for ny vei er noe man allerede har betalt for via veiavgiften.