To av tre bilister i Trøndelag frykter vannplaning, viser en undersøkelse utført for TrygVesta Forsikring. – Faren for vannplaning er heldigvis mindre enn folk tror, sier Ketil Voll i TrygVesta.

– Det skjer mange ulykker på grunn av regnvær og vann i kjørebanen, men våt asfalt er nok en langt vanligere årsak til ulykker enn vannplaning, mener Voll, som er leder for bilskadeoppgjør i TrygVesta.

– Mange som melder inn skade til oss etter vannplaning, har trolig sklidd eller mistet kontrollen av andre årsaker, tror Voll. Han peker på at det er mange faktorer som må være til stede samtidig for at vannplaning skal oppstå.

Skjer oftest på motorvei

– Det må være en god del vann i veibanen, i tillegg til at farten må være relativt høy. Vannplaning er nok vanligvis et motorveifenomen, men det kan også inntreffe hvis det er hjulspor i asfalten der det har samlet seg vann, sier Voll.

Vannplaning betyr at bilhjulene mister kontakten med veibanen på grunn av vann. Ved mye vann, stor fart og/eller dårlig mønsterdybde i dekkene bygges det opp en film av vann under hjulet slik at man mister kontrollen over bilen.

Tilpass farten når det øser ned Voll vil imidlertid ikke avdramatisere faren helt og understreker at alle bilister må se opp for vannspeil og dammer i veibanen.

– Det viktigste er å tilpasse farten etter forholdene. Nå om høsten kan det regne svært mye, og det kan gjøre kjøreforholdene vanskelige. Ser du at det er spor i veibanen, kan det være lurt å legge seg litt til siden for disse, påpeker Voll, som råder alle til å se nærmere på bildekkene sine.

– Mønsterdybden i dekkene er avgjørende for hvor godt rustet du er. Med slitte dekk skal det mye mindre til for å miste veigrepet. Sjekk mønsterdybden jevnlig, anbefaler Ketil Voll.

Kan risikere avkortning

Minste tillatte mønsterdybde for sommerdekk på bil er 1,6 millimeter, men NAF anbefaler at man ikke kjører med dekk med mindre dybde enn 3 millimeter.

Hvis du kommer ut for en ulykke med en bil som har for liten mønsterdybde i dekkene eller har andre mangler, kan du risikere avkortning i erstatningsutbetalingen.

I undersøkelsen svarer 33 prosent av bilistene i Trøndelag at de kjører rundt på dekk som er under ett år. 48 prosent oppgir at dekkene er mellom ett og to år, mens 20 prosent sier dekkene er eldre enn tre år.

Illustrasjonsbilde fra Scanpix