Flere ledere og mer penger i Gauldal demensforening

foto