Skogås påpeker at utviklingen ikke skiller seg nevneverdig fra andre kommuner i Trøndelag.

– Det vi ser er at drikkekulturen er i ferd med å ta en mer positiv retning. Vi ser mindre åpenlys drikking på offentlige steder, og den samme utviklingen ser vi ved festene som blir arrangert. Dessuten virker det å være mindre hjemmebrent i omløp, og det er veldig positivt. Det vil selvsagt fortsatt finnes de som drikker hjemmebrent, men det virker å være mindre utbredt enn før, sier han.

Godt samarbeidSkogås forteller at statistikken i politiet viser færre hendelser som er knyttet til alkohol og rus.

– Vi ser at festkulturen og drikkingen som følger med den bedrer seg. Vi har fått færre saker om ordensforstyrrelser og voldssaker i sammenheng med rus og drikking. Vi har fortsatt tilfeller av det, men opplever en nedgang i forhold til tidligere år, sier han.

Skogås mener at god beredskap ved de ulike festene i kommunen kan være en del av årsaken til en sunnere drikkekultur.

– Ved de største arrangementene hvor skjenkebevilling er innvilget, for eksempel fjerde-juledagsfesten på Støren eller plattfestene på Singsås, stilles det strenge krav til hvordan skjenkingen skal foregå. Vi i politiet er delaktig på festene, sammen med vakthold og arrangører, sier han.

Vis interesseHan understreker viktigheten av godt samarbeid for å skape trygge rammer rundt festene.

– Det er noe vi har stor fokus på. Samarbeidet med den lokale arrangøren er viktig for oss, forteller han.

Skogås forteller at i tillegg til å få færre henvendelser om saker angående alkoholbruk, så er det også slik at politiet selv observerer at drikkekulturen er i endring.

– Vi oppsøker arrangementer og er tilstede der det er fester. Det er klart, vi kan ikke være overalt, men vi prøver å være der folk er og komme i kontakt med dem, sier han.

Skogås understreker likevel at uvettig drikker fortsatt forekommer. Han oppfordrer foreldre til å passe på ungdommens forhold til alkoholbruk.

– Foreldre bør være litt nysgjerrig på hva ungdommen gjør, og vise interesse for hva de gjør på fest. Det er viktig å se hvordan de har det, sier han.

POSITIV UTVIKLING: Konstituerende lensmann i Midtre Gauldal kommune, Frode Skogås, ser en positiv utvikling i unges bruk av alkohol.