Familie ble husløs etter storbrann i Soknedal

foto