Vegvesenet forteller hvordan bommen i Soknedal kan flyttes